Informacja

   Pierwsze prace artystyczne odlewane z brązu powstały w Bielsku-Białej na początku lat osiemdziesiątych przy współpracy artystów rzeźbiarzy Bronisława Krzysztofa i Stanisława Cukra (współtwórcy pracowni odlewniczej na ASP w Warszawie).
W 1989 roku prowadzący pracownię Marek Żebrowski uzyskał w Ministerstwie Kultury i Sztuki uprawnienia artysty rzeźbiarza
w zakresie odlewnictwa. Do egzaminu zostały przedstawione odlane z brązu własne prace rzeźbiarskie między innymi:   W trakcie kolejnych lat działalności pracownia współpracuje z wieloma artystami w kraju i poza jego granicami.
Realizuje prace dla muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji państwowych i kościelnych, dla szkół artystycznych, jak również indywidualne prace artystów na potrzeby wystawiennicze lub konkursowe.
   Możliwości realizacyjne to odlewnicze prace artystyczne z brązu i srebra metodą "traconego wosku", medale również w bardzo precyzyjnym piasku formierskim. Pracownia wykonuje modele projektowe, formy negatywowe, formy odlewnicze,
odlewy z brązu, obróbkę, patynowanie, transport i montaż.
   W pracowni realizowane są rzeźby pomnikowe, rzeźby kameralne, ogrodowe i uliczne, tablice pamiątkowe, płaskorzeźby, statuetki, medaliony i medale.

   W dalszych działach prezentowana jest dokumentacja zdjęciowa kilkudziesięciu wybranych prac, jak również możliwość kontaktu.